Top

Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Bình Chánh

Địa chỉ: 270 - 272 Lãnh Binh Thăng, P.13, Quận 11, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.5406 9252 - 094 977 4768        Fax: 84.8.5406 8785

E-mail: info@vinanha.com.vn         Website: www.vinanha.com.vn