Top

Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang

Địa chỉ: 06 Bãi Dương, P.Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 84.58.543 800        Fax: 84.58.543 549

E-mail: sdnt@songdanhatrang.com.vn         Website: www.songdanhatrang.com.vn

Chung cư cao cấp Bãi Dương

Bãi Dương nằm trong quần thể danh thắng Hòn Chông - Thành phố Nha Trang, là một trong những bãi biển đẹp, thú vị. Bờ biển Bãi Dương chạy ...