Top

Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế Đầu tư Sản xuất - CIRI

Địa chỉ: 508 Trường Chinh, P.Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3853 3410        Fax: 84.4.3563 1780

E-mail: info@ciri.com.vn         Website: www.ciri.com.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ