Top

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu

Địa chỉ: 2 Trương Công Định, P.3, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84.64.385 6274 - 385 0091        Fax: 84.64.385 6205

E-mail: hodeco@hodeco.vn         Website: www.hodeco.com.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ