Top

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc - VPID

Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, P.Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 84.211.372 0945        Fax: 84.211.384 5944

E-mail: idv@vpid.vn         Website: www.vpid.vn

 

Tóm tắt quá trình hình thành

- Ngày 16/06/2003: Công ty được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 9,999 tỷ đồng.
- Từ 16/12/2005 đến 11/01/2007: Công ty tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng thông qua đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư. Số lượng cổ đông sau khi phát hành là 20 cổ đông;
- Từ 06/04/2007 đến 06/07/2007: Công ty tăng vốn điều lệ lên 27 tỷ đồng thông qua đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư. Số lượng cổ đông sau khi phát hành là 46 cổ đông;
- Từ 14/07/2008 đến 29/08/2008: Tăng vốn điều lệ lên 34,8 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;

- Từ 21/10/2008 đến 05/12/2008: Tăng vốn điều lệ lên 35,285 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Ngày 01/10/2009: Công ty được UBCK Nhà nước công nhận là Công ty đại chúng.
- Ngày 01/06/2010: Cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch trên sàn HNX.

Lĩnh vực họat động chính

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, nhà ở; Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh các dịch vụ du lịch; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi ; Sản xuất và mua bán cây xanh.

Năng lực

Do có chiến lược đầu tư trung, dài hạn đúng đắn từ ngày đầu thành lập, đến nay Công ty đã có bước phát triển vượt bậc về năng lực tài chính. Hiện tại Công ty đang làm chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kĩ thuật các dự án khu, cụm công nghiệp sau:

- Dự án KCN Khai Quang có qui mô 262 ha, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện nay, KCN Khai Quang được đầu tư xây dựng xong tương đối hòan chỉnh các hạng mục hạ tầng : giao thông, thóat nước mưa, thóat và xử lý nước thải, điện, nước, chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh. Tỷ lệ lấp đầy đạt trên 73,5% với 50 nhà đầu tư thứ cấp đã vào xây dựng nhà xưởng sản xuất.

- Dự án KCN Châu Sơn có qui mô 170 ha, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Hiện nay, KCN Châu Sơn đã hòan thành xong tòan bộ khâu GPMB, đang được đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng : giao thông, thóat nước mưa, điện, nước, san lấp mặt bằng. Tỷ lệ lấp đầy đạt trên 30% với 13 nhà đầu tư thứ cấp đã vào xây dựng nhà xưởng sản xuất.

- Dự án CCN Xuân Sơn -Thanh Mỹ có qui mô 108,7 ha, tại thành phố Sơn Tây, thủ đô Hà Nội: Đã có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) về chủ trương giao cho Công ty làm chủ đầu tư và kinh doanh hạ tầng; Đã được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/2000 tại quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 07 tháng 08 năm 2007; UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 03121000159 ngày 21 tháng 11 năm 2007. Công ty đang tiếp tục triển khai các bước tiếp theo về thủ tục GPMB.

- Tham gia cổ phần chi phối vào Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Phú Thành - Hoà Bình tiến hành đầu tư 02 dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Phú Thành II (có qui mô 138ha) và Làng sinh thái Đá Bạc (có qui mô 80,19 ha), thuộc xã Phú Thành, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình.

Kim chỉ nam hành động

Hạ tầng kĩ thuật khu, cụm công nghiệp do Công ty đầu tư phù hợp hài hòa với cảnh quan thiên nhiên và thân thiện môi trường – là cầu nối cho VPID JSC cùng nhà đầu tư thứ phát đi tới thành công bền vững.

Với khả năng tiếp cận các nhà đầu tư thứ phát có nhu cầu thực sự và giá cho thuê hạ tầng cạnh tranh cùng những chính sách ưu đãi linh họat khác nên Công ty đã thu hút được nhiều nhà đầu tư trong, ngoài nước đến thiết lập nhà xưởng sản xuất tại các KCN Khai Quang và Châu Sơn.

Các công ty con

- Công ty TNHH Một thành viên VPID Hà Nam (HVPID)
- Công ty TNHH Một thành viên VPID Hà Nội (HNVPID).

Các Công ty liên kết

1. CTCP Xây dựng và Thương mại Vĩnh Sơn: Vốn điều lệ 9,435 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu 50%
2. CTCP Đầu tư Xây dựng Sơn Long: Vốn điều lệ 5 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu 30%
3. CTCP Phát triển xây dựng đô thị Vĩnh Phúc: Vốn điều lệ 66 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu 30%
4. CTCP Phát triển Hạ tầng Phú Thành: Vốn điều lệ 60 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu 25%
5. CTCP Thủy điện Trung Thu: Vốn điều lệ 150 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu 13%
6. CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18: Vốn điều lệ 54 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu 13,81%.