Top

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc - VPID

Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, P.Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 84.211.372 0945        Fax: 84.211.384 5944

E-mail: idv@vpid.vn         Website: www.vpid.vn