Top

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ Thuật - Becamex IJC

Địa chỉ: 230 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 84.650.384 8789        Fax: 84.650.384 8678

E-mail: info@becamexijc.com         Website: www.becamexijc.com

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ