Top

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ Thuật - Becamex IJC

Địa chỉ: 230 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 84.650.384 8789        Fax: 84.650.384 8678

E-mail: info@becamexijc.com         Website: www.becamexijc.com

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật – Becamex IJC được thành lập từ phương án Cổ phần hóa Dự án Quốc lộ 13 - trực thuộc Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC Corp.).

Quá trình hình thành và phát triển

- Ngày 21/08/2006 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương ra Quyết định số 3736/QĐ-UBND về việc cổ phần hóa Dự án Quốc lộ 13 thuộc Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp.

- Ngày 01/03/2007 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương ra Quyết định số 1131/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án và chuyển Dự án Quốc lộ 13 trực thuộc Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC Corp.) thành Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

- Ngày 25/06/2007 Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Kỹ thuật tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất : Ông Nguyễn Văn Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

- Ngày 02/07/2007 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật chính thức hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 4603000368 , do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.

- Ngày 04/07/2007 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được Cục thuế tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

- Ngày 24/04/2008 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ hai : Ông Bùi Văn Đức được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay thế ông Nguyễn Văn Hùng.

- Ngày 09/07/2010 Ông Trịnh Phước Hiệp được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay thế ông Bùi Văn Đức.

- Ngày 30/06/2011 Ông Quảng Văn Viết Cương được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay thế ông Trịnh Phước Hiệp.

Lĩnh vực hoạt động

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, dịch vụ nhà ở công nhân. Thực hiện kinh doanh các dự án đầu tư xây dựng theo phương thức BOT, BT. Đặc biệt chú trọng phát triển các dự án nhà ở cao tầng, cao ốc văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại.
- Thi công, giám sát thi công, quản lý dự án đầu tư xây dựng và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng các công trình: xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình kỹ thuật hạ tầng.
- Tư vấn các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình kỹ thuật hạ tầng. Tư vấn và lập quy hoạch chi tiết, tổng dự toán, lập và thẩm định dự án đầu tư các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông.
- Kinh doanh, môi giới bất động sản
- Duy tu, sữa chữa, khai thác thu phí giao thông
- Khai thác khoáng sản
- Chế biến khoáng sản
- Sản xuất vật liệu xây dựng
- Sản xuất các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn
- Mua bán vật liệu xây dựng
- Mua bán các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn
- Sản xuất vật tư, nguyên liệu và hàng hóa phục vụ cho sản xuất tiêu dùng.
- Mua bán vật tư, nguyên liệu và hàng hóa phục vụ cho sản xuất tiêu dùng.
- Dịch vụ trồng cây xanh, vườn hoa, cây cảnh
- Dịch vụ chăm sóc cây xanh, vườn hoa, cây cảnh
- Thu gom rác thải, vệ sinh môi trường.
- Xử lý rác thải, vệ sinh môi trường.

Tầm nhìn và sứ mệnh

- Tầm nhìn: Trở thành nhà phát triển dự án hàng đầu tại khu vực.

- Sứ mệnh: Đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hộ tại Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung. Là một kênh đầu tư năng động, hiệu quả và là đối tác tin cậy cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước với những công tình hiện đại, chất lượng. Xây dựng đội ngũ nhân sự năng động, chuyên nghiệp chung vai cùng công ty phát triển liên tục.