Top

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Vinh - Vinhland

Địa chỉ: Khu C1 Quang Trung, P.Quang Trung, Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 84.38.354 2789        Fax: 84.38.354 2567

E-mail: mail@vinhland.vn         Website: www.vinhland.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ