Top

Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà & Đô thị Hà Nội - HANHUD

Địa chỉ: P.Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3861 4141        Fax: 84.4.3861 7522

E-mail: info@hanhud.vn         Website: www.hanhud.vn

Khu du lịch sinh thái Cửa Bèo

Phát huy lợi thế của Cát Bà, dự án khu du lịch sinh thái Cửa Bèo gồm nhà nghỉ biệt thự, khách sạn và các công trình dịch vụ khác với đầy đủ ...

Thanh Trì Plaza

Khu nhà ở cho cán bộ công chức, viên chức liên cơ quan huyện Thanh Trì - Thanh Trì Plaza được xây dựng tại xã Tứ Hiệp và Ngũ Hiệp, Huyện ...