Top

Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID)

Địa chỉ: Tầng 4 Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ, P.Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3938 6682         Fax: 84.4.3938 6683

E-mail: info@viid.vn         Website: www.viid.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ