Top

Công ty Cổ phần Địa ốc Nam Gia

Địa chỉ: 25 Hai Bà Trưng, P.6, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3820 8188        Fax: 84.8.3820 8189

Website: www.namgialand.com