Top

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài

Địa chỉ: 173A Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3842 1026        Fax: 84.8.3842 1029

E-mail: info@luongtaigroup.com         Website: www.luongtaigroup.com