Top

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản HudLand

Địa chỉ: Ngô Gia Tự , P.Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 04. 36523862/63        Fax: 04.36523864

E-mail: hudland@hudland.com.vn         Website: http://hudland.com.vn/

Giới thiệu Hudland
 
Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND.

Tên giao dịch đối ngoại: HUDLAND REAL ESTATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY.

Tên viết tắt: HUDLAND.., JSC

Trụ sở Công ty: Tầng 5 –Toà nhà HUD BUILDING số 430 đường Ngô Gia Tự - phường Đức Giang - quận Long Biên – Hà Nội.

Điện thoại: 04. 36523862/63;      Fax: 04.36523864  

Email: hudland@hudland.com.vn    

Vốn điều lệ của Công ty: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng Việt Nam)

NGÀNH , NGHỀ KINH DOANH:

Công ty kinh doanh những ngành nghề sau:

a. Đầu tư phát triển khu dân cư, khu đô thị mới;

b. Đầu tư xây dựng, cải tạo nhà;

c. Đầu tư xây dựng các khu trung tâm thương mại, siêu thị, dịch vụ, văn phòng, trung tâm thể thao, kho bãi, nhà xưởng, chợ;

d. Đầu tư xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp;

e. Tư vấn đầu tư xây dựng nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị;

f. Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, bưu chính viễn thông, công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, công trình đường dây và trạm điện dưới 35KV;

g. Sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, trang trí nội, ngoại thất;

h. Đại lý mua, đại lý bán và ký gửi hàng hóa;

i. Xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội ngoại thất, máy móc thiết bị chuyên ngành xây dựng.