Top

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

Địa chỉ: 186 Trần Phú, P.Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 84.511.387 2213        Fax: 84.511.387 2213

E-mail: info@ndn.com.vn         Website: www.ndn.com.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ