Top

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

Địa chỉ: 186 Trần Phú, P.Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 84.511.387 2213        Fax: 84.511.387 2213

E-mail: info@ndn.com.vn         Website: www.ndn.com.vn

 

Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (DHI) là một Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo Quyết định số: 3160/ QĐ - UB ngày 05 tháng 11 năm 1992 của UBND tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.

Năm 1997, sau khi chia tách đơn vị hành chính tỉnh QUảng Nam và thành phố Đà Nẵng, Công ty được chuyển sang Sở Địa chính Nhà đất thành phố Đà Nẵng nay là Sở tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng quản lý theo Quyết định số 177/QĐ-UB ngày 27 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban Nhân dân lâm thời thành phố Đà Nẵng.

Công ty thực hiện cổ phần hóa theo quyết định số 949/QĐ-TTg ngày 26/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới các công ty Nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007-2010.

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 31 tháng 03 năm 2010 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400101323 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Đà Nẵng cấp.

Vốn điều lệ: 100 200 000 000 VNĐ (Một trăm tỷ hai trăm triệu đồng).

Ngành nghề kinh doanh

- Kinh doanh bất động sản, Đầu tư phát triển các dự án bất động sản, Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê.
- Đầu tư, khai thác thủy điện.
- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, cầu cảng, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp.
- Xây dựng công trình điện từ 100 KV trở xuống, công trình cấp thoát nước đô thị, công trình bưu chính viễn thông, công trinh xăng dầu.
- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Khai thác chế biến khoáng sản.
- Kinh doanh dịch vụ vận tải, dịch vụ sửa chữa các loại phương tiện có động cơ.
- Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp. Kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng.
- Đầu tư BOT, BT.
- Tư vấn thiết kế xây dựng, tư vấn giám sát công trình, tư vấn đo đạc bản đồ.
- Quảng cáo thương mại. Xúc tiến thương mại. Tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị. Nghiên cứu thị trường.

Sơ đồ tổ chức