Top

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành

Địa chỉ: 172 - 174 Ký Con, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.7303 8888        Fax: 84.8.7303 7777

E-mail: info@benthanhland.vn         Website: www.benthanhland.vn