Top

Công ty Cổ phần B.B Đại Minh

Địa chỉ: 77 Hoàng Văn Thái, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.5411 5000 - 5416 0086        Fax: 84.8.5416 0106

Website: www.beautifulsaigon.com.vn