Top

Công ty Cổ phần B.B Đại Minh

Địa chỉ: 77 Hoàng Văn Thái, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.5411 5000 - 5416 0086        Fax: 84.8.5416 0106

Website: www.beautifulsaigon.com.vn

Công ty Cổ phần B.B Đại Minh đã hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực bất động sản và lĩnh vực tư vấn đầu tư vào Việt Nam với kết quả nổi bật. Công ty đã, đang và sẽ tiếp tục cam kết giúp đỡ các nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp mới ở Việt Nam.