Top

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Địa chỉ: P705 Hanoi TungShingSquare, 2 Ngô Quyền, P.Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3926 4950 - 3926 4951        Fax: 84.4.3926 4952

E-mail: salesvillas@ninhvanbay.vn         Website: www.ninhvanbay.vn