Top

Công ty Bachy Soletanche Việt Nam

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3930 5782        Fax: 84.8.3930 5783

E-mail: info@bachy-soletanche.vn         Website: www.bachy-soletanche.vn