Top

Tổng công ty Bến Thành

Địa chỉ: 71-79 Đồng Khởi, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3823 0081 - 3829 6406        Fax: 84.8.3822 2941

E-mail: benthanhcorp@sunimex.com         Website: www.sunimex.com

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ