Top

Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân (HQA)

Địa chỉ: 270 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.2223 7838 – 3844 3396        Fax: 84.8.3991 0475

E-mail: dichvuthamdinh@hqa.com.vn         Website: www.hqa.com.vn

Thẩm định giá Bất động sản

Hiện nay, theo xu hướng quốc tế, các giao dịch liên quan đến bất động sản đều được một tổ chức tư vấn độc lập tư vấn thẩm định giá để đảm ...

Thẩm định giá trị doanh nghiệp

Trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, các chiến lược mua bán, sát nhập, tách và chuyển đổi doanh nghiệp là những giải pháp mà các ...

Thẩm định giá Động sản

Hiện nay, sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, máy móc thiết bị cũng thay đổi nhanh chóng về kiểu mẫu, hình dáng, tiêu chuẩn kỹ ...