Top
Thánh địa Mỹ Sơn

Thánh địa Mỹ Sơn
nguồn: VnExpress

Những đồi hoa cải trắng bạt ngàn, tựa như bức họa của thảo nguyên xanh mát.

Những đồi hoa cải trắng bạt ngàn, tựa như bức họa của thảo nguyên xanh mát.
nguồn: VnExpress

Một góc biển Cổ Thạch

Một góc biển Cổ Thạch
nguồn: Lê Xuân Thoại - VnExpress

Xuân về cao nguyên đá

Xuân về cao nguyên đá
nguồn: Trần Anh Tuấn - VnExpress

Làng gốm Vĩnh Long

Làng gốm Vĩnh Long
nguồn: Phạm Trí Nhân - VnExpress