Top

Giường tròn bất tiện nhưng vẫn đẹp

Loại giường tròn đặc biệt tốn diện tích, cần loại ga, chăn không phổ biến, nhưng vẫn được nhiều người sử dụng.

 

DiaOcOnline.vn - Theo VnExpress/Design Lover