Top

Ấm áp với nhà gỗ

Gỗ là vật liệu được ưa chuộng trong lãnh vực xây dựng. Dưới đây là hình ảnh một số mẫu nhà gỗ tại châu Âu và châu Mỹ.

DiaOcOnline.vn - Theo Pháp Luật TP/Futura-Sciences