Top

Một số thiết kế đảo bếp đẹp

Nếu có đảo bếp, bạn không cần phải bố trí nó ngay giữa phòng hoặc chỉ sử dụng như chiếc bàn. Có rất nhiều mẫu thiết kế đảo bếp đẹp. Trên đây là vài mẫu giúp căn bếp của bạn hiện đại hơn.

DiaOCOnline.vn - Theo Homedit