Top

Cực đẹp từ những chiếc xe bus cũ tưởng như đã bị bỏ kho rác

Xe bus cũ, xe cũ ai nói là sắt phế liệu là bỏ đi. Những ý tưởng này khiến cho xe bus cũ trở thành những ngồi nhà độc đáo và vô cũng hữu ích. Nó còn có thể làm đẹp thêm cho thành phố hút lượng khách tham quan và du lịch. Một lần nữa thực tế đã chứng minh những đồ vật cũ tưởng như bỏ đi  luôn  trở nên hữu ích đối với những ý tưởng sáng tạo lạ lùng.

Kiến Con - Ảnh HD