Top

8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng Đông Nam

Cập nhật 13/06/2011 13:50

Cửa cái tại Tốn (Đông Nam) chủ nhà hay sơn chủ tại Ly. Lời tượng ứng về ngôi nhà: Phú quý, phạp tự, Phong hỏa dương.

Ý nghĩa: giàu sang hiếm hoi con cái: gió lửa đương đối nhau. Phú quý là giàu có và danh vọng. Phạm tự là thiếu con thừa tự. Phong là gió chỉ vào Tốn, Hỏa là lửa chỉ vào Ly. Phong hỏa dương là nói Tốn với Ly gặp nhau. Từ cửa Tốn (Đông Nam) biến 6 lần tới chủ Ly được Thiên y cho nên gọi là Thiên y trạch. Tốn mộc gặp Ly hỏa được cách Mộc hảo thông minh rất tốt, giàu có cùng sang trọng, phụ nữ tuấn tú (tài trí hơn người) trọn nhà ưa làm việc phước đức, hay giúp người lợi vật. Nhưng vì Tốn Ly thuần âm chẳng trưởng tấn về sau, nam nhân đoản thọ, thiếu con thừa tự, sống góa bụa.Cửa Tốn (Đông Nam) với chủ Ly phố 8 chỗ đặt bếp:

Bếp đặt tại Kiền (Tây Bắc): dương Kim là Tây trù, đối với cửa Tốn (Đông Nam) chủ Ly đều tương khắc và biến sinh Họa hại cùng Tuyệt mạng, khiến cho nam nữ đoản thọ, trụy thai, sinh đẻ chết, treo cổ chết.

Bếp đặt tại Khảm (chánh Bắc): dương Thủy là Đông trù, đối với cửa Tốn (Đông Nam) và là bếp Sinh khí đắc vị, đại cát, đại lợi, phú quý song toàn, hanh thông trên thế. Khảm với chủ Ly hỗ biến được Diên niên thêm lợi cho nhà 3 tốt.

Bếp đặt tại Cấn (Đông Bắc): dương thổ với Tây trù, đối với cửa Tốn (Đông Bắc) là tương khắc và là bếp Tuyệt mạng, đối với chủ Ly là tiết khí và hỗ biến Họa hại, là hướng bếp hung hại, không con thừa tự, góa bụa, bệnh vàng da, phù thũng, phong tật, đàn bà hung ác bạo dưỡng.


Bếp đặt tại Chấn (chính Đông): dương mộc là Đông trù, đối với cửa Tốn (Đông Nam) là âm dương tỷ hòa, đối với chủ Ly là âm dương tương sinh, biến sinh Diên niên cùng Sinh khí hiệp với Thiên y trạch thành nhà 3 tốt, phú quý tột đỉnh, nhân đinh càng ở lâu càng thêm đông.

Bếp đặt tại Tốn (Đông Nam): âm mộc là Đông trù, đối với cửa Tốn (Đông Nam) tỷ hòa và là bếp Phục vị đăng diện, đối với chủ Ly tương sinh và hỗ biến Thiên y cũng thuộc về hạng bếp tốt, duy vì thuần âm nhân đinh bất lợi. Bếp đặt tại Ly (chánh Nam): âm hỏa là Đông trù, đối với cửa Tốn (Đông Nam) tương sinh và là bếp Thiên y, đối với chủ Ly tỷ hòa và hỗ biến Phục vị hữu khí cũng thuộc về hạng bếp tốt, sơ niên đại lợi nhưng vì thuần âm, ở lâu bớt số nhân khẩu.

Bếp đặt tại Khôn (Tây Nam): âm thổ là Tây trù, đối với cửa Tốn (Đông Nam) chủ Ly là Ngũ quỷ và Lục sát, mọi sự bất lợi, bà cháu bất hòa, phụ nữ làm loạn.

Bếp đặt tại Đoài (chính Tây): kim âm là Tây trù, đối với cửa Tốn (Đông Nam) chủ Ly đều bị tương khắc và biến sinh Lục sát cùng Ngũ quỷ, rất hại cho nam nhân, đoản thọ, hiếm con thừa tự, gân xương đau nhức. Tám hướng bếp trên đây đều luận theo chủ nhà mạng Ly, Thiên y trạch. Cửa Tốn (Đông Nam) chủ Ly thuộc Đông tứ trạch, vậy nên Đông trù là những bếp tốt, Tây trù là những bếp hung hại. KTS Vũ Quang Định – Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng ASPACE

>>8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng tây nam
>>Chọn hướng trong việc xây nhà cho chủ nhà mạng Ly

DiaOcOnline.vn mong muốn trở thành cầu nối cho bạn đọc với các chuyên gia trong từng lĩnh vực địa ốc. Hiện nay, qua DiaOcOnline.vn, bạn có thể kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, pháp lý nhà đất, phong thủy nhà đất.

Nếu có nhu cầu được tư vấn về kiến trúc, pháp lý, phong thủy trong lĩnh vực nhà đất, bạn hãy click ngay vào đây để tìm hiểu về nhà tư vấn và gửi câu hỏi. Chúng tôi sẽ liên hệ với chuyên gia và đưa ra câu trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất.


DiaOcOnline.vn