Top

8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng Đông Bắc

Cập nhật 05/07/2011 15:55

Cửa cái tại Cấn (Đông Bắc) chủ nhà hay sơn chủ tại Ly. Lời tượng ứng về ngôi nhà: Sơn phùng Hỏa hủy, phụ nữ cương.

Ý nghĩa: Núi gặp lửa đốt, phụ nữ cứng cỏi. Sơn là núi chỉ vào Cấn. Hỏa là lửa chỉ vào Ly. Ly âm hỏa thuộc phụ nữ đốt. Cấn thổ nên nói là phụ nữ cứng cỏi.


Từ cửa Cấn (Đông Bắc) biến 5 lần tới chủ Ly ra Họa hại cho nên gọi là Họa hại trạch. Cấn dương thổ là đất khô ráo lại dương là âm thịnh dương suy, nhà này nam nhân nhu nhược mà phụ nữ rất cương ngạnh, hung hăng, bạo loạn. gia đạo bất hòa. Hoặc vì ghét vợ chính mà yêu vợ thứ, hoặc vì kẻ được yêu sinh ra kiên cường… cho nên trong nhà rối ren vô cùng. Ở lâu tuyệt tự, kinh mạch chẳng đều sinh bệnh huyết băng.

Cửa Cấn (Đông Bắc) với chủ Ly phối 8 chỗ đặt bếp:

Bếp đặt tại Kiền (Tây Bắc): Cửa tại Cấn (Đông Bắc) thì bếp Kiền (Tây Bắc) là bếp Thiên y đắc vị, rất tốt. Nhưng vì bếp Kiền (Tây Bắc) mặt khác bị chủ Ly hỏa khắc khiến cho hạng bậc ông, cha già cả khó thêm tuổi thọ (Kiền với Ly hỗ biến ra Tuyệt mạng).

Bếp đặt tại Khảm (chính Bắc): Cửa tại Cấn (Đông Bắc) thì bếp Khảm (chính Bắc) bị khắc và phạm Ngũ quỷ là cái bếp đại hung hại. Tuy bếp Khảm (chính Bắc) đối với chủ Ly hỗ biến được Diên niên nhưng sự lợi không đủ bù vào sự hại của Ngũ quỷ.

Bếp đặt tại Cấn (Đông Bắc): Cửa Cấn (Đông Bắc) với bếp Cấn (Đông Bắc) là 2 thổ tỷ hòa, sơ niên cũng đặng phát tài qua loa. Còn về sau không tốt vì bếp Cấn (Đông Bắc) với chủ Ly tác Họa hại.

Bếp đặt tại Chấn (chính Đông): Bếp Chấn (chính Đông) mộc khắc cửa Cấn (Đông Bắc) và là bếp Lục sát hiếm con. Nhưng bếp Chấn (Chính Đông) với chủ Ly tương sinh và hỗ biến được Sinh khí hữu khí là mặt rất tốt. Bếp này lợi nhiều hơn hại.

Bếp đặt tại Tốn (Đông Nam): Bếp Tốn (Đông Nam) mộc khắc cửa Cấn (Đông Bắc) và là bếp Tuyệt mạng ở góa, không con thừa tự. Nhưng bếp Tốn (Đông Nam) đối với chủ Ly tương sinh và hỗ biến được Thiên y là cứu thần, giải bớt cái hung khí của Tuyệt mạng.

Bếp đặt tại Ly (chính Nam): Bếp Ly (chính Nam) hỏa đốt khô Cấn thổ và là bếp Họa hại, vợ đoạt quyền chồng, phụ nữ cầm nắm gia sản. Còn bếp Ly (chính Nam) đối với chủ Ly là Phục vị, chẳng đỡ chút nào. Bếp đặt tại Khôn(Tây Nam): Cửa tại Cấn (Đông Bắc), bếp Khôn (Tây Nam) có đủ âm dương và là bếp Sinh khí, ứng về sự phát đạt tiền tài. Bếp Khôn (Tây Nam) với cửa Ly thuần âm và hỗ biến Lục sát là trung triệu cô đơn.

Bếp đặt tại Đoài (chính Tây): Cửa Cấn (Đông Bắc) thì bếp Đoài (chính Tây) tương sinh và là bếp Diên niên đăng diện rất tốt. Nhưng cũng không khỏi 1 điều rất hung vì bếp đặt tại Đoài (chính Tây) bị chủ Ly khắc và hỗ biến ra Ngũ quỷ khiến cho thiếu phụ chết 1 cách hung dữ (Đoài thuộc thiếu nữ, thiếu phụ).

Tám hướng bếp trên đây đều luận theo chủ nhà mạng Ly là Họa hại trạch. Đối với cửa và chủ, bếp nào cũng biến sinh 1 cát Du niên và 1 hung Du niên. (KTS Vũ Quang Định – Công ty CP ASPACE)

>>> 8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng Đông Nam

>>> 8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng Tây Nam

>>> Chọn hướng trong việc xây nhà cho chủ nhà mạng Ly

DiaOcOnline.vn mong muốn trở thành cầu nối cho bạn đọc với các chuyên gia trong từng lĩnh vực địa ốc. Hiện nay, qua DiaOcOnline.vn, bạn có thể kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, pháp lý nhà đất, phong thủy nhà đất.

Nếu có nhu cầu được tư vấn về kiến trúc, pháp lý, phong thủy trong lĩnh vực nhà đất, bạn hãy click ngay vào đây để tìm hiểu về nhà tư vấn và gửi câu hỏi. Chúng tôi sẽ liên hệ với chuyên gia và đưa ra câu trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất.

DiaOcOnline.vn