Top

TD Urban Township

Vị trí: Km 29 Đại Lộ Thăng Long, Thạch Thất , Hà Nội

 
Phối cảnh dự án.

Dự án nằm tại khu trung tâm Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Đây là dự án phức hợp bao gồm tổ hợp thương mại, khách sạn, dịch vụ và căn hộ - văn phòng cho thuê.

Quy mô dự án

Lô A: Khu thương mại dịch vụ
+ Cao từ 2 - 6 tầng.
+ Diện tích xây dựng công trình: 16.970 m2.

Lô B: Tổ hợp dịch vụ văn phòng và căn hộ văn phòng
+ Gồm 09 khối nhà trong đó: 03 khối nhà cao 12 tầng, 03 khối nhà cao 21 tầng, 03 khối nhà cao 30 tầng.
+ Diện tích đất xây dựng: 16.800 m2.

Lô C: Tổ hợp văn phòng và dịch vụ thương mại, căn hộ văn phòng
+ Bao gồm 05 khối nhà: 01 khối nhà cao 2 tầng, 01 khối nhà cao 21 tầng, 02 khối nhà cao 30 tầng, 01 khối nhà cao 33 tầng.
+ Diện tích đất xây dựng công trình: 11.390 m2.

Lô D: Thương mại và văn phòng
+ Bao gồm 04 khối nhà: 01 khối nhà cao 5 tầng, 03 khối nhà cao 20 tầng
+ Diện tích đất xây dựng công trình: 15.850 m2.

Lô E: Tổ hợp Khách sạn, dịch vụ
+ Bao gồm 08 khối nhà: 01 khối nhà cao 20 tầng và 07 khối nhà cao 1 tầng (bugalow)
+ Diện tích đất xây dựng công trình: 3.720 m2.