Top

Khu đô thị thương mại Thủy Hoa

Vị trí: Thuỷ Hoa, Lào Cai , Lào Cai


Dự án khu đô thị thương mại Thủy Hoa tại phường Duyên Hải, TP. Lào Cai với tổng mức đầu tư 114,14 tỷ đồng, được thiết kế hiện đại và hài hoà với cảnh quan môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, thương mại, du lịch, dịch vụ tại tỉnh Lào Cai cho trước mắt và tương lai lâu dài, tương xứng với cửa khẩu quốc tế văn minh, hiện đại.


     1. Tên Dự án : Khu đô thị thương mại Thủy Hoa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.

 

     2. Địa điểm xây dựng : Đường Thuỷ Hoa, Phường Duyên Hải, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.

 

     3. Diện tích sử dụng đất : Tổng diện tích đất là: 5.165,2 m2.

 

     4. Chủ Đầu tư : Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2).

 

     5. Mục tiêu đầu tư xây dựng công trình : Hoạt động kinh doanh: siêu thị, văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp cho thuê và căn hộ cao cấp để bán.

 

     6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Tổng mặt bằng dự án là 5165,2 m2 được chia làm 3 khu A, B, C.

 

     7. Các khu có các chức năng và thông số như sau:

 

  Khu A : Có vị trí ở gần mặt đường Thuỷ Hoa, dành để xây dựng khối nhà văn phòng, nhà ở 15 tầng và khối thương mại 5 tầng. Các thông số kỹ thuật khu A như sau:

 

               -    Diện tích đất                                                 : 2.594 m2.

 

               -    Diện tích xây dựng                                         : 1.770 m2.

 

               -    Mật độ xây dựng                                           :  68,2%.

 

               -    Tổng diện tích sàn                                         : 13.290 m2+2.700 m2+1.020 m2 = 17.010 m2. 

 

      Trong đó:

 

      Khối văn phòng, nhà ở 15 tầng

 

               -    Diện tích xây dựng                                         : 950 m2.

 

               -    Tổng diện tích sàn                                         : 13.290 m2.

 

               -    Tổng diện tích khu văn phòng                         : (950 m2 x 5 tầng) = 4.750 m2.

 

               -    Tổng diện tích căn hộ cho thuê                       : (854 m2 x 3 tầng) = 2.562 m2.

 

               -    Tổng diện tích căn hộ bán                              : (854 m2 x 7 tầng) = 5.978 m2.

 

      Khối thương mại 5 tầng:

 

               -    Diện tích xây dựng                                         : 480 m2.

 

               -    Tổng diện tích sàn                                         : 2.700 m2.

 

               -    Tổng diện tích khu thương mại                       : (480 m2 x 5 tầng) = 2.400 m2.

 

               -    Tổng diện tích tầng mái                                 : 300 m2.

 

       Khối nhà cầu:

 

               -    Diện tích xây dựng                                         : 340 m2.

 

               -    Tổng diện tích sàn                                         : (340 m2 x 3 tầng) = 1.020 m2.

 

 Khu B : nằm sau khối thương mại, dành để xây dựng khu biệt thự nhà vườn với số lượng 6 căn. Các thông số kỹ thuật khu B như sau:

 

               -    Diện tích đất                                                 : 840 m2.

 

               -    Số lượng biệt thự                                          : 6 căn.

 

               -    Diện tích xây dựng                                         : (90 m2 x 6 căn) = 540 m2.

 

               -    Tổng diện tích sàn                                         : (90 m2 x 6 căn x 3,5 tầng) = 1.890 m2.

 

               -    Mật độ xây dựng                                           :  64%.

 

 Khu C : nằm sau khối nhà ở, văn phòng 15 tầng để xây dựng khu nhà chia lô, số lượng 8 căn. Các thông số kỹ thuật khu C như sau:

 

               -    Diện tích đất                                                 : 600 m2

 

               -    Số lượng nhà chia lô                                      : 8 căn.

 

               -    Diện tích xây dựng                                         : (69,5 m2 x 8 căn) = 556 m2.

 

               -    Tổng diện tích sàn                                         : (69,5m2 x 8 căn x 3,5 tầng)=1.946 m2.

 

               -    Mật độ xây dựng                                           : 92,7%.


      8.    Phân kỳ đầu tư dự án: dự kiến thực hiện trong 36 tháng, chia làm 2 giai đoạn:

 

               -    Giai đoạn 1 (thực hiện trong vòng 12 tháng): Xây dựng khu nhà chia lô, khu nhà biệt thự và tòa nhà thương mại 5 tầng.

 

               -    Giai đoạn 2 (thực hiện trong vòng 24 tháng): Xây dựng khối nhà văn phòng và chung cư 15 tầng.

 

      9.  Tổng mức đầu tư:   114,14 tỷ VNĐ.