Top

Khu đô thị mới Tây Đô - Hoài Đức

Vị trí: Láng-Hòa Lạc, Hoài Đức , Hà Nội

Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm đại diện liên danh 2 công ty: Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm và Công ty CP Phát triển nhà Tây Đô đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu đô thị mới Tây Đô - Hoài Đức, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây.
 


-  Địa điểm xây dựng                          : Hoài Đức - Hà Tây.

-  Thời gian khởi công - hoàn thành      : 2008 - 2015.

-  Tên dự án                                      :
Khu đô thị mới Tây Đô - Hoài Đức, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây.

-  Hình thức đầu tư                             : Đầu tư mới.

-  Chủ đầu tư                                     : Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm đại diện liên danh 02 công ty: Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm và Công ty CP Phát triển nhà Tây Đô.


Địa điểm, ranh giới, quy mô dân số:

Địa điểm khu vực lập quy hoạch Khu đô thị mới Tây Đô - Hoài Đức thuộc ranh giới hành chính của các xã Sơn Đồng, Đắc Sở và Yên Sở, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây được xác định như sau:

     -  Phía Bắc một phần giáp với ranh giới lập quy hoạch đô thị của công ty Cổ phần Vincom (giáp diện tích Cửa Cầu, đồng Nhém thuộc xã Yên Sở) một phần giáp với phần đất dịch vụ của xã Sơn Đồng.

     -  Phía Tây giáp với kênh Đan Hoài và ranh giới đất dịch vụ của xã Đắc Sở.

     -  Phía Đông một phần giáp ranh giới quy hoạch phát triển làng nghề truyền thống (thuộc xã Sơn Đồng), ranh giới thôn Trại Chiêu, phần đất dịch vụ của xã Sơn Đồng và một phần phía Đông Nam giáp tuyến đường liên huyện Sơn Đồng - Song Phương.

     -  Phía Nam giáp ranh giới xã Tiền Yên.

     -  Quy mô dân số, diện tích chiếm đất: khoảng 87,930363 ha, trong đó đất lập quy hoạch khu đô thị mới tỷ lệ 1/500 là 84,285403 ha và đất mương tiêu theo quy hoạch chung (thực hiện theo dự án riêng - giao chủ đầu tư quản lý) diện tích 3,64496 ha.

     -  Quy mô dân số: 19.850 người.