Top

Khu đô thị Bắc Sông Cấm

Vị trí: , Thủy Nguyên , Hải Phòng

Khu đô thị mới Bắc sông Cấm nằm trên địa bàn các xã Lâm Động, Hoa Động, Tân Dương, Dương Quan huyện Thủy Nguyên. Tổng diện tích nghiên cứu 1.445,51 ha, quy mô dân số dự kiến 120.000 người.  Mục tiêu đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị Bắc sông Cấm tỷ lệ 1/5000 nhằm phát triển mở rộng thành phố về phía Bắc và từng bước hoàn thiện hệ tống trung tâm thành phố theo định hướng phát triển không gian đô thị; nhằm thực hiện công cuộc phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tính chất là khu vực phát triển trung tâm hành chính-chính trị mới của thành phố, khu trung tâm tài chính-thương mại-dịch vụ, hình thành khu đô thị mới hiện đại, là một trong 3 trung tâm kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; trung tâm văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao cây xanh, vui chơi giải trí kết hợp nghỉ dưỡng của thành phố Hải Phòng và vùng duyên hải Bắc Bộ; là khu ở đô thị theo tiêu chí loại 1.

Khu đô thị bắc sông Cấm được quy hoạch trên diện tích 1.600 ha gồm 2 giai đoạn :
Giai đoạn 1 là 1.445 ha
Giai đoạn 2 là 325 ha
 
 
Phạm vi ranh giới như sau:
Phía Bắc giáp thị trấn Núi đèo - Thủy Nguyên
Phía Đông giáp xã Lập Lễ và sông Bạch Đằng
Phía Nam giáp sông Cửa Cấm
Phía Tây giáp xã Lâm Động - Thủy Nguyên
 
 
 

Khu đô thị mới Bắc sông Cấm chia thành 6 khu chức năng: khu trung tâm hành chính-chính trị với  322,04 ha; khu vui chơi giải trí đa chức năng và khu dân cư hơn 353,15 ha; khu nghiên cứu và đào tạo 211,16 ha; làng sinh thái 169,33 ha; khu dân cư và quỹ đất dự trữ 230,97 ha; khu nhà ở thấp tầng 158,86 ha. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ  1/5.000 được phê duyệt là căn cứ để lập và trình duyệt các đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2.000, là cơ sở để quản lý, xây dựng các công trình trên địa bàn theo quy hoạch được duyệt. 

 
 
 
Dự kiến, giai đoạn 1 sẽ hoàn thành vào năm 2015. Theo đồ án quy hoạch, khu đô thị Bắc sông Cấm tạo nên trung tâm hành chính, phát triển thành đô thị xanh thân thiện môi trường, phát huy các yếu tố của dòng nước tự nhiên, khuyến khích phương tiện giao thông thân thiện môi trường... Đây là mục tiêu xây dựng phát triển Hải Phòng thành đô thị loại 1 cấp quốc gia. Đến năm 2050, Hải Phòng sẽ là đô thị loại đặc biệt và trở thành thành phố quốc tế.