Top

Melody Tower 2

Vị trí: N1 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP.HCM


Tương tự như Melody Tower nhưng Melody Tower 2 có diện tích nhỏ hơn, cùng nằm trong một khu vực và cũng có các thuận lợi như Melody Tower. Tòa nhà văn phòng Melody 2 gồm 9 tầng với diện tích sàn gần 180 m2.

CÁC DỰ ÁN KHÁC