Top

Trung tâm kinh doanh Bất động sản INTRESCO

Địa chỉ: 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3822 8511 - 3824 4070        Fax: 84.8.3911 1956

E-mail: batdongsan@intresco.com.vn         Website: www.intresco.com.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ