Top

Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Licogi

Địa chỉ: Nhà G1, P.Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3 854 2365 - 3 854 2364        Fax: 84.4.38542655

E-mail: info@licogi.com.vn         Website: www.licogi.com.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ