Top

Tổng Công ty Đầu tư và XNK Foodinco

Địa chỉ: 58 Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 84.511.382 2646 - 382 2418 - 381 0555        Fax: 84.511.3822459

E-mail: foodinco@vnn.vn         Website: www.foodinco.com.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ