Top

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội - Handico

Địa chỉ: 34 Hai Bà Trưng, P.Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3 824 5990 - 3 824 1034 - 3 825 5484 - 3 943 5710        Fax: 84.4.38241032 - 62701423

E-mail: handico@handicovn.com.vn         Website: www.handicovn.com.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ