Top

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - SCIC

Địa chỉ: Tầng 23 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3824 0703        Fax: 84.4.6278 0136

Website: www.scic.vn

 

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được thành lập theo Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Với chức năng quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, sự ra đời của SCIC nằm trong tiến trình cải cách kinh tế nói chung và cải cách doanh nghiệp nhà nước nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. SCIC là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, thực hiện đầu tư vào các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế nhằm tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc thị trường.

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2006, SCIC quản lý danh mục đầu tư gồm các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế như: dịch vụ tài chính, năng lượng, công nghiệp, viễn thông, xây dựng, vận tải, hàng tiêu dùng, y tế, công nghệ thông tin…

Lĩnh vực hoạt động

Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp
- Tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp
- Đầu tư (bổ sung) hoặc thoái đầu tư tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của SCIC
- Cơ cấu lại doanh nghiệp có vốn đầu tư của SCIC.

Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp
- Đầu tư vào những ngành, lĩnh vực quan trọng cần có sự tham gia của nhà nước
- Góp vốn liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần với các doanh nghiệp khác
- Đầu tư trên thị trường vốn, thị trường chứng khoán thông qua mua bán cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính khác.

Dịch vụ tư vấn tài chính
- Tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp
- Tư vấn cổ phần hóa
- Tư vấn đầu tư
- Bảo lãnh phát hành cổ phiếu, trái phiếu.

Huy động vốn
- Vay vốn
- Phát hành trái phiếu trên thị trường trong và ngoài nước
- Nhận ủy thác các nguồn vốn đầu tư.

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh vốn
- Tổ chức, tham gia các diễn đàn đầu tư trong nước và quốc tế
- Đàm phán, ký kết, tiếp nhận các khoản vay, viện trợ của nước ngoài.

Các dịch vụ hỗ trợ khác
- Tổ chức chương trình đào tạo cho doanh nghiệp có vốn góp của SCIC
- Tổ chức hội thảo, cung cấp thông tin kinh tế, cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.