Top

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

Địa chỉ: 12AB Thanh Đa, P.27, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 84.8. 5.566186 - 3 898 6929 - 3 898 6915        Fax: 84.8.35566027

E-mail: info@petrosetco.com.vn         Website: www.petrosetco.com.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ