Top

Tập đoàn Quốc tế Năm Sao

Địa chỉ: 28 Bis Mạc Đỉnh Chi, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84.8)3824 2080 - 6291 2209        Fax: (84.4)3829 3205

E-mail: info@fivestargroup.vn         Website: www.fivestargroup.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ