Top

Tập đoàn phát triển Nhà và Đô thị

Địa chỉ: 91 Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-04) 37738600        Fax: (84-04)37738640

E-mail: hud@hn.vnn.vn         Website: www.hud.com.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ