Top

Tập đoàn Gami

Địa chỉ: 11 - Phạm Hùng, P.Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3768 7141        Fax: 84.4.3768 7140

E-mail: businessdept@gami.com.vn         Website: www.gami.com.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ