Top

Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn

Địa chỉ: 20 Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3822 8290        Fax: 84.8.3822 8291

E-mail: dttam@saigontel.com         Website: www.saigoninvest.com

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ