Top

Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam

Địa chỉ: 115 Trần Hưng Đạo, P.Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3248 4282        Fax: 84.4.3248 4283

E-mail: vanphong@vidgroup.com.vn         Website: www.vidgroup.com.vn