Top

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3932 7857        Fax: 84.8.3932 7341

E-mail: grc@hcm.vnn.vn         Website: www.vnrubbergroup.com

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ