Top

Tập Đoàn Bim Group.

Địa chỉ: Hùng Thắng, P.Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: +84 8 3999 0082        Fax: +84 8 3999 0088

E-mail: invest@bimvietnam.com         Website: www.bimgroup.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ