Top

Sàn giao dịch Bất động sản VCN - VCN Land

Địa chỉ: Tòa nhà VCN, Đường A1, KĐT Vĩnh Điềm Trung, P.Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 84.58. 655 2468 - 653 7999        Fax: 84.58.625 4025

E-mail: kd@vinaconex-vcn.com         Website: www.vcnland.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ