Top

Sàn giao dịch bất động sản Phú Mỹ

Địa chỉ: Tòa nhà Scetpa, 19A Cộng Hòa, P.12, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.6296 7189 - 6292 5287        Fax: 84.8.6292 5567

E-mail: info@batdongsanphumy.vn         Website: www.batdongsanphumy.vn

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ